What the price – Migos lyrics

Lyrics Migos – What the price Tell me the price Tell me the price Tell me the price Tell me the price No surprise.(what the price) What’s the price? Prices, prices, going up Prices, prices (price) The bitch bad, I slide Prices, prices, going up Hold on, yeah Prices, prices (price) What’s the price? What’s

MIGOS – What The Price lyrics

Tell me the price Tell me the price Tell me the price Tell me the price No surprise What’s the price? Prices, prices, going up Prices, prices (price) The big bag, I slide Prices, prices, going up Hold on, yeah Prices, prices (price) What’s the price? What’s the price? Prices going up, prices Hold on

Migos – What The Price lyrics

Tell me the price Tell me the price Tell me the price Tell me the price No surprise What’s the price? Prices, prices, going up Prices, prices (price) The big bag, I slide Prices, prices, going up Hold on, yeah Prices, prices (price) What’s the price? What’s the price? Prices going up, prices Hold on