Door swangin – 2 Chainz lyrics

Lyrics 2 Chainz – Door swangin I wouldn’t even.. I wouldn’t even be here without that mothaf*ckin’ door We doing numbers, holmes 5540, we doing numbers, holmes You can look that s**t up, you can research that s**t.(door swangin) Another day we gotta get it, ‘notha day we gotta get it I say ‘notha day