Bisaya – Samtang Ako Buhi Pa lyrics

Nia ko nagabarog Sa atubangan Mo Ginoo Nangayo nga tudlo-an Mo ako Sa pagsunod sa kabubut-on Mo Tabangi ako Ginoo Sa pagtuman sa mga sugo Mo Kay kining kinabuhi ko Ihalad ko kini Kanimo Samtang ako buhi pa mag-alagad Kanimo Kining kusog ug kinabuhi ko alang lamang Kanimo Samtang ako buhi pa magadayeg Kanimo Ikaw